• Nauczyciele

    • Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dydni w roku szk. 2021/2022

       Imię i nazwisko nauczyciela  
       Iwona - Dydrektor  
       Marta  
       Adamska  
       Adam Bieleń   
       Robert Blama   
       Barbara Bocoń   
       Jan Dąbal  
       Teodora Głuszak   
       Małgorzata Indyk   
       Ewa Kafara   
       Marcin Kapuściński   
       Monika Kij   
       Jolanta Kłodowska   
       Bożena Kondracka   
        Elżbieta Kopija-Piskorowska   
        
       Zbigniew Kowalczyk  
       Tomasz Kułak   
       Marek  
       Beata  
       Maria  
       Matylda  
       Witold  
       Andrzej  
       Katarzyna  
       Jolanta  
       Aleksandra  
       Zofia  
       Małgorzata  
       mgr Piotr Szul 
      
       Dorota  
       Anetta  
       Wojciech  
       Danuta  
       Liliana