• Harcerstwo

    • 2023-09-22 ZGODA WRAZ Z KARTĄ UCZESTNIKA BIWAKU/RAJDU ZGODA_Dusztyn_2023.pdf

     ___________________________________________________________________________________________

     II RAJD PAPIESKI I BIWAK - MAJ 2022

     _____________________________________________________________

     2014-05-22 Harcerze z Dydni na Monte Cassino

      

     Harcerze z Dydni na Monte Cassino

     W dniach 13 – 21 maja 2014r. reprezentacja Hufca ZHP w Brzozowie wzięła udział
     w wyprawie do Włoch. 18 harcerzy, w tym 7 z gminy Dydnia wraz z instruktorem podharcmistrzem Markiem Kupczakieiwczem razem z harcerzami z różnych krańców Polski uczestniczyło w obchodach 70. Rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wyprawa ta odbyła się pod hasłem „Łączymy pokolenia”. Była dla harcerzy solidną lekcją historii i patriotyzmu. Zwiedzili oni muzeum historyczne bitwy pod Monte Cassino i wzięli udział w rajdzie „HONKER” nawiązującym do walk żołnierzy 2. Korpusu Polskiego wiosną 1944r. Uczestniczyli w przygotowaniach i próbie głównych obchodów uroczystości rocznicowych oraz w capstrzyku harcerskim na polskim cmentarzu wojennym na terenie Monte Cassino. Zwiedzili również klasztor opactwa benedyktyńskiego. W niedzielę 18 maja wzięli udział
     w głównych uroczystościach rocznicy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Podczas uroczystości każdy harcerz złożył kwiat maku na wyznaczonym mu grobie żołnierskim. Po uroczystościach wraz zharcerzamiz całej Polski uczestniczyli w „ Dniu Skautowym” na Piazza Labriola w Cassino, gdzie spotkali się z włoskimi skautami. Wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy.

     Harcerze podczas kilkudniowego pobytu w Republice Włoskiej zwiedzili Wenecję oraz wieczne miasto Rzym. Udali się również do Watykanu, gdzie wzięli udział we mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra i odwiedzili grób Papieża Św. Jana Pawła II. Następnie na Placu Świętego Piotra wszyscy harcerze zawiązali pożegnalny krąg zamykający oficjalną część wyprawy. W drodze powrotnej podziwiali uroki Wiednia, spacerując uliczkami starego miasta oraz zwiedzali muzea.

     Czuwaj!

     phm.  Dorota i Marek Kupczakiewicz


     2014-06-07 HARCERSKI RAJD - TARNICA 2014

     Harcerski Rajd Hufca Brzozów – Tarnica 2014

     W dniu 7 czerwca 2014r. odbył się rajd harcerski Hufca Brzozów w Bieszczady. Celem tego rajdu było wyjście na Tarnicę jako podziękowanie za kanonizację naszego Papierza Jana Pawła II. W tym rajdzie brali udział również harcerze z satrszoharcerskiej drużyny przy Zespole Szkół w Dydni i drużyny „Majki” z Zespołu Szkół w Końskiem. Wszyscy uczestnicy dotarli na szczyt podziwiając przepiękne widoki i bawiąc się przy tym doskonale.

     Czuwaj!   

     phm D.M. Kupczakiewicz


     2014-12-22 BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

     Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

     Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

     Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

     Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

     Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

     Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

            


     2013-12-20 BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

     Betlejemskie Światełko Piokoju 2013

     Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

      Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości

      Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

      Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

      Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju.

      Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

     M. Kupczakiewicz


     2013-10-22 RAJD DRUŻYNY HARCERSKIEJ Z DYDNI

     Rajd Drużyny Harcerskiej z Dydni

     Dnia 22.10.2013 r. odbył się rajd Drużyny Harcerskiej z Dydni. O godz. 11.30 wyruszyliśmy z druhami  Witoldem Pocałuniem i Markiem Kupczakiewiczem do kaplicy pw. Jana Pawła II, której głównym fundatorem i budowniczym jest Pan Tadeusz Kraczkowski. Gospodarz przywitał nas przed kaplicą i zaprosił do jej wnętrza. Zobaczyliśmy wiele figur i obrazów Pana Jezusa oraz Matki Bożej. Pan Kraczkowski opowiedział nam historię powstania kaplicy oraz udzielił odpowiedzi na nasze pytania. Następnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Papieża – Barkę. Delegacja drużyny zapaliła znicz przed stojącym obok kaplicy pomnikiem Jana Pawła II. Pan Kraczkowski zaprosił nas na ognisko, które odbyło się obok Jego domu. Śpiewaliśmy harcerskie i turystyczne piosenki. Druh Witold przeprowadził quiz wiedzy o Janie Pawle II, który wygrała Natalia Pocałuń. Po zakończeniu ogniska i pożegnaniu Pana Kraczkowskiego harcerskim „Czuwaj” powróciliśmy do domu.

     M. Kupczakiewicz i W. Pocałuń

      


     2012-12-15 TALERZ MIŁOSIERDZIA - POMOC NAJUBOŻSZYM

     Talerz Miłosierdzia - pomoc najuboższym

     Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacja „Bliźniemu swemu…” działająca na rzecz niniejszego Towarzystwa są organizatorami ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Talerz Miłosierdzia”.

      Głównym celem akcji „Talerz Miłosierdzia” jest zbiórka środków pieniężnych na działania statutowe Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na poprawę warunków życiowych osobom potrzebującym i bezdomnym. Akcja ma na celu również zaktywizowanie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności, a także uwrażliwienie na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

      Darczyńcy, za każde przekazane 22 zł (mile widziane większe datki) na rzecz akcji otrzymają specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Zakłady Porcelany "Ćmielów" okolicznościowe talerze miłosierdzia wraz z certyfikatem oraz chlebki miłosierdzia (pierniki) wyprodukowane przez „GRAN-PIK” z Brzozowa. Kampanię "Talerz Miłosierdzia" wspierają wolontariusze i młodzież zrzeszona w harcerstwie. Akcja charytatywna „Talerz Miłosierdzia” zbiega się w czasie z obchodami 30-lecia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

     M. Kupczakiewicz

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
   • Dyrektor - tel. 13 43 034 80
    Sekretariat
    tel. 13 43 034 80
    tel. 13 43 035 30
    tel. 13 43 035 32
    tel. 13 43 035 50

    Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
   • SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
    36 - 204 Dydnia 221
    Poland
   • https://spdydnia.pl
  • Logowanie