• INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYDNI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     • Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

       

      • 29 września 2021r.
      • 12 listopada 2021r.      
      • 7 stycznia 2022r.
      • 2 maja 2022 r.
      • 24, 25, 26 maja 2022r.
      • 17 czerwca 2022r.

      Potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych nad dzieckiem należy zgłosić
      w sekretariacie szkoły na 3 dni przed planowanym dniem wolnym.

     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

     • INFORMACJA

       

      Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie – spis trwa do końca września i udział w nim jest obowiązkowy.

      Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu 25 września 2021 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 w Urzędzie gminy w Dydni będzie działał punkt spisowy dyżur członków gminnego biura spisowego. Potrzebne są numery pesel wszystkich domowników.

      Obowiązek Spisowy  wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

      Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz, któremu Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić udzielenia informacji.

       

                                                                   Gminny Komisarz Spisowy

                                                                        /-/ Alicja Pocałuń

     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY

     • Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie. Osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny to zrobić jak najszybciej, ponieważ spis jest obowiązkowy.

      Obowiązek ten wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

      Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz. Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić rachmistrzowi udzielenia informacji.

     • SPOTKANIE Z RODZICAMI

     • Szanowni Państwo

      Rodzice Uczniów

      Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi

      w Dydni

       

       

                  Zapraszamy Państwa na spotkania z Wychowawcami, które odbędą się stacjonarnie w dwóch dniach:

      16.09.2021r.  - czwartek - godz. 1715:

      • kl. 0 a – sala nr 8
      • kl. 0 b – sala nr 7  
      • kl. I – sala nr 32
      • kl. II – sala nr 36
      • kl. III – sala nr 35
      • kl. IV – sala nr 201

      20.09.2021 r. -  poniedziałek -  godz. 1715:

      • kl. V – sala nr 27
      • kl. VI – sala nr 24
      • kl. VII a – sala nr 102
      • kl. VII b – sala nr 101
      • kl. VIII a – sala nr 22
      • kl. VIII b – sala nr 202

       

      Przypominamy o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego, w tym  

      o konieczności zakrywania maseczką ust  i nosa.

       

       DYREKTOR SZKOŁY

        Iwona Pocałuń