• WYWIADÓWKA

     •  

      Szanowni Państwo

      Rodzice Uczniów kl. 0 - VIII

       Szkoły Podstawowej 

      im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni

       

       

      Zapraszamy Państwa na spotkania indywidualne z Wychowawcami klas w dniu 06.02.2023r. (poniedziałek), w godzinach: 16:00 - 18:30. 

      • Rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych zapraszamy na godz. 16:00 do świetlicy szkolnej na prelekcję Pani Eweliny Gurgacz - specjalisty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie: Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka.
      • Rodziców uczniów klas ósmych zapraszamy na godzinę 16:00 na spotkanie z Wychowawcami klas, podczas którego przedstawione zostaną warunki  przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

       

      Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z formy wywiadówki partnerskiej, która była praktykowana w naszej szkole przed pandemią.

      Rodziców zainteresowanych taką formą spotkania z Wychowawcą, prosimy o uzupełnienie niezbędnego formularza, który przekazany zostanie przez uczniów. Prosimy również o wcześniejsze ustalenie z Wychowawcą klasy godziny wywiadówki partnerskiej, celem skrócenia czasu oczekiwania.

       

                                                                                                         

                                                                                                                      DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                        IWONA POCAŁUŃ

     • WRĘCZENIE DYPLOMÓW ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

     • Wręczenie dyplomów i upominków dla uczestników konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną, ogłoszonego przez posła na Sejm RP Adama Śnieżka dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.