• Szkoła Promująca Zdrowie

   • 13.10.2023 07:53
   • Ogólne informacje o programie
   • We współczesnym świecie istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w działaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa. Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane:

    Zdrowie = Edukacja

    ·        Zdrowie jest zasobem dla edukacji: dobre zdrowie dzieci sprzyja uczeniu się, dobremu przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom szkolnym i satysfakcji ze szkoły. Umożliwia rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Dobre zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkoły sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz dobremu samopoczuciu uczniów. 

    ·        Edukacja jest zasobem dla zdrowia: im wyższy jest poziom wykształcenia ludności, tym mniejsze są wskaźniki umieralności i zachorowalności, mniejsza częstość występowania chorób przewlekłych i zachowań ryzykownych (palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowe żywienie itd.), dłuższe trwanie życia i lepsza jego jakość.

     

    W Europie założenia SzPZ zapisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO).

    W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. Polska była jednym z 4 krajów realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie (w woj. ciechanowskim). Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i w końcu 2018 r. należało do nich ok. 3300 szkół i przedszkoli.

     

    Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 

    systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

      wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

     

    W modelu SzPZ uwzględniono trzy poziomy:

    1.   Warunki dla tworzenia SzPZ.
    2. Główne obszary działań.
    3.   Oczekiwane efekty.

     

    Standardy szkoły promującej zdrowie

    1.      Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

    2.      Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

    3.      Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

    4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

     

    Na podstawie:

    „Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia” praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej - Sołdan

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
   • Dyrektor - tel. 13 43 034 80
    Sekretariat
    tel. 13 43 034 80
    tel. 13 43 035 30
    tel. 13 43 035 32
    tel. 13 43 035 50

    Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
   • SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
    36 - 204 Dydnia 221
    Poland
   • https://spdydnia.pl
  • Logowanie