• Szkolne Koło Caritas

    • 2016.02.16 DYPLOM I PODZIĘKOWANIE DLA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH Z GIMNAZJUM W DYDNI

        


     2016.02.14 KOLĘDNICY MISYJNI 2016

     Po raz kolejny  grupa uczniów z Zespołu Szkół w Dydni włączyła się w ogólnopolskie dzieło Kolędników Misyjnych. W kolędowaniu mi20syjnym brało udział 67 uczniów naszej szkoły.

     W domach rodzin przyjmujących grupę kolędników misyjnych, uczniowie  odgrywali  krótką scenkę o Bożym Narodzeniu i trudnej sytuacji dzieci w krajach misyjnych,  śpiewali kolędy oraz wręczyli pamiątki misyjne. W tym roku kolędnicy wspierali swoich rówieśników na Madagaskarze.

     Mieszkańcom, którzy przyjęli misyjnych kolędników, dziękujemy za życzliwość, wsparcie, gościnę i ofiarność.

     Uczniom, którzy w tak licznej grupie podjęły trud kolędowania, z uśmiechem na twarzach, nie zważając na zmęczenie,  niech Boże Dziecię błogosławi.

     Katarzyna Pytlowany

          

     Opublikował: P. Szul


     2015.03.19 Dyplom i podziękowanie dla Kolędników Misyjnych z Gimnazjum w Dydni

      

     Opublikował P. Szul


     2015.01.04 Kolędnicy Misyjni z Gimnazjum w Dydni

     Kolędnicy Misyjni 2014 - dzieciom w Indiach

      

     Po raz szósty wolontariusze z naszego Koła Caritas zorganizowali Kolędę Misyjną. W przeddzień Święta Trzech Króli kolędnicy odwiedzili mieszkańców naszej parafii z krótkim programem misyjnym. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie i ofiarność. Pieniądze zostały przekazane dla dzieci w Indiach.

     K. Pytlowany


     Pragniemy być bliżej dzieci żyjących w Indiach i wspierać je naszą modlitwą i darem materialnym. Chcemy dzielić się z nimi radością, pokojem i nadzieją, jaką pokładamy w Jezusie – mówi ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. W święta kolędnicy misyjni wyruszą z Dobrą Nowiną do rodzin w swoich parafiach. W tym roku będą kolędować na rzecz dzieci w Indiach.  

     Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich. Goszcząc u rodzin swoich parafii, zbierają ofiary i mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych – w te święta zwracają szczególną uwagę na sytuację w Indiach.

     Indie są jednym z najludniejszych i najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności wynosi ponad 1,2 mld (1 210 193 422). Chrześcijanie stanowią 2% ludności. Ubóstwo obejmuje aż 35% społeczeństwa. Ponad 55 mln dzieci, które nie ukończyły jeszcze 14. roku życia musi ciężko pracować bądź świadczyć niewolnicze usługi u ludzi bogatych. Ich średni czas pracy wynosi 13 godzin na dobę, a ich dniówka w przeliczeniu wynosi 1 złoty. Pracujące dzieci często są głodzone, zastraszane i bite. Około 200 milionów Hindusów cierpi głód. Ponad połowa dzieci do 5. roku życia jest niedożywiona, a nieco mniej niż 50% pięciolatków ma dużą niedowagę.

     Znaczna część indyjskich dzieci to nosiciele wirusa HIV, a ponad milion straciło jedno lub dwoje rodziców z powodu tej choroby. Dzieci te są napiętnowane -  wyrzuca się je ze szkół lub separuje od zdrowych uczniów. Nikt im nie pomaga. Traktowane są jak margines społeczny. Opieka zdrowotna w Indiach ma bardzo niski poziom. Na jednego lekarza przypada ponad 2 tys. pacjentów. Dotkliwym problemem jest też jakość wody pitnej. Jest ona bardzo zanieczyszczona i powoduje choroby, szczególnie wśród dzieci.

     Na ulicach New Dehli - stolicy Indii - żyje ok. 50 tys. bezdomnych dzieci. - Pragniemy, na ile potrafimy, wspierać ich duchowy i intelektualny rozwój oraz przyczyniać się do tego, aby ich szara codzienność była choć trochę łatwiejsza i bardziej kolorowa. Zapraszam zatem do włączenia się z wiarą i entuzjazmem w tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych. Niech nasza modlitwa obejmie wszystkie dzieci Indii, a nasze ofiary niech pozwolą im rozwijać się, kształcić i być radością swoich rodziców oraz tamtejszych uczniów Chrystusa – apeluje ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

     *) Powyższy tekst i grafika pochodzą ze strony: http://episkopat.pl

       

     Opublikował P. Szul


     2014.03.19 Dyplom i podziękowanie dla Kolędników Misyjnych z Gimnazjum w Dydni

     Podziękowanie Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce

     Opublikował P. Szul


     2014.01.05 Kolędnicy Misyjni  

     Kolędnicy Misyjni 2013/2014

     Po raz piąty wolontariusze z naszego Koła Caritas zorganizowali Kolędę Misyjną. W przeddzień Święta Trzech Króli kolędnicy odwiedzili mieszkańców naszej parafii z krótkim programem misyjnym. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie i ofiarność.  Pieniądze zostały przekazane dla dzieci w Republice Demokratycznej Konga i Republice Konga.

     K. Pytlowany

      

     Kolędnicy z Obarzyma


     2014.01.05- Kolędnicy Misyjni  

     Misyjne kolędowanie

     W tym roku polskie dzieci  wspierały rówieśników z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga, gdzie Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje działalność kilkudziesięciu ośrodków pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli i szkół, a także programy ochrony życia dla dzieci ubogich, odrzuconych, osieroconych i okaleczonych.

     W Republice Konga pomoc z funduszu PDMD to głównie stypendia szkolne i formacja chrześcijańska dla ponad 24 tys. dzieci. Natomiast w osłabionej konfliktami Demokratycznej Republice Konga na wsparcie czeka ponad 91 tys. dzieci. Tam projekty dofinansowywane przez PDMD dotyczą przede wszystkim ochrony życia i edukacji. „Tu nie chodzi o zorganizowanie tym dzieciom pikniku ze słodkościami, przesłanie maskotek czy materiałów szkolnych, ale o ratowanie życia dzieci, które są niedożywione, chore, utraciły rodziny bądź też były wykorzystywane. Tu chodzi o ich życie na dziś i na jutro." relacjonuje s. Marie Constantine Kofio-Ndata, dyrektor ośrodka św. Józefa w Gemena.

     Kolędowanie misyjne to nie tylko zaangażowanie dzieci, choć one są tutaj głównymi bohaterami, ale całej wspólnoty parafialnej – Nad dziećmi czuwają rodzice, wychowawcy, katecheci i duszpasterze. To wydarzenie ważne dla wszystkich, także dla rodzin, które od kilku lat wyczekują wizyty małych misjonarzy w swoich domach."

     W przygotowaniach do misyjnego kolędowania pomocne były Misyjne Materiały „Kolędnicy Misyjni 2013 kongijskim dzieciom" – dostępne w każdej parafii.

     Serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie akcji składamy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół w Dydni.

     Źródło: http://diecezjaelk.pl/wydarzenia/1110.html

     Opracował: P. Szul


     2013.01.22 Adopcja Serca 

     ADOPCJA SERCA

     Szkoła nasza należy do Pallotyńskiej Adopcji Serca. Pallotyńska Adopcja serca to konkretna odpowiedź na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych  - osieroconych, pozbawionych środków do życia oraz pieniędzy na opłacenie szkoły. Na konto sekretariatu misyjnego wpłacamy co miesiąc 70 zł dla 16 letniej dziewczynki z Ruandy – Diany. Te pieniądze zapewniają jej wyżywienie, książki i materiały szkolne oraz pokrycie czesnego za naukę.

     K. Pytlowany


     2013.01.06 Kolędnicy Misyjni 

     Kolędnicy Misyjni 2012/2013

     Po raz czwarty wolontariusze z naszego Koła Caritas zorganizowali Kolędę Misyjną. 9 grup kolędników w Święto Trzech Króli odwiedziło mieszkańców naszej parafii z krótkim programem misyjnym. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie i ofiarność. W tym roku zebraliśmy podczas kolędowania 4778,71 zł. Pieniądze te zostały przekazane dla dzieci w Wietnamie.

     K. Pytlowany

      


     2013.01.06 Kolędnicy Misyjni 

      

     Akcja Kolędników Misyjnych w wielu regionach Polski stała się piękną, choć jeszcze młodą tradycją. W tym roku Kolędnicy Misyjni wsparli rówieśników w Wietnamie.

      Głównym celem kolędników misyjnych jest zaniesienie radości Bożego Narodzenia do jak największej liczby rodzin. Cel kolędowania misyjnego związany jest również z dziećmi - kolędnikami, które w ten sposób stają się ewangelizatorami. Wszystko to przyczynia się do wzrostu w nich świadomości misyjnej i otwarcia się na drugiego człowieka. Misyjny wymiar kolędowania wyraża się również w zbieraniu ofiar. Przez te ofiary włączamy się w konkretną pomoc, przekazując ofiary na rzecz Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. W tym roku wśród postaci z jasełek w wielu miejscach można było odnaleźć postać Wietnamki (Wietnamczyka), gdyż w tym roku kolędnicy wspierają papieskie projekty dla wietnamskich rówieśników.

     W Akcji Kolędników Misyjnych bardzo licznie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dydni. W dniu Trzech Króli odwiedzili wiele rodzin z Gminy Dydnia. Za trud włożony w rozwój tego dzieła, za zebrane datki wszystkim kolędnikom i ich inspiratorom serdecznie dziękujemy.

     Piotr Szul


     Kolęda Misyjna 2011

     Kolęda Misyjna 2011

     W tym roku szkolnym  po raz drugi wolontariusze z naszego Koła zorganizowali Kolędę Misyjną. Piąć grup kolędników  6 stycznia odwiedzało domy mieszkańców naszej parafii z krótkim programem jasełkowym. We wszystkich domach przyjmowano kolędników z radością, co wyraziło się też w ofiarach składanych do puszek. Młodzież zebrała 21167,95 zł. Pieniądze te przekazane zostały na misje oraz osobom najbardziej potrzebującym z naszego środowiska. Wszystkim, którzy tę kolędę przyjęli dziękujemy za ofiarność, otwarte serce, a przede wszystkim za to, że swoją postawą pozwalają nam odczuć, iż takie działania mają jak najgłębszy sens.

     Katarzyna Pytlowany

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
   • Dyrektor - tel. 13 43 034 80
    Sekretariat
    tel. 13 43 034 80
    tel. 13 43 035 30
    tel. 13 43 035 32
    tel. 13 43 035 50

    Sekretariat czynny: Pn. - Pt. w godz. od 7.00 do 15.00
   • SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni
    36 - 204 Dydnia 221
    Poland
   • https://spdydnia.pl
  • Logowanie