• UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH UBIERAJĄ CHOINKĘ W URZĘDZIE GMINY

     • W dniu 20.12. 2022 r. uczniowie klas pierwszych wraz z przedszkolakami przystroili stojącą w Urzędzie Gminy żywą choinkę. Piękne ozdoby zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów i nauczycieli. Na koniec spotkania dzieci śpiewały kolędy przy ubranej choince. W Urzędzie Gminy zrobiło się świątecznie, wszyscy poczuli magię nadchodzących świąt.

      K.M.

     • ZAPROSZENIE DO KONKURSU

     • I. Cele konkursu:

      - prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

      - propagowanie nauki języków obcych poprzez kolędy oraz piosenki świąteczne,

      - promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

      - motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób,

      - promocja nowych talentów,

      - utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

      - praca nad poprawną wymową,

      - przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

       

      II. Warunki uczestnictwa:      

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni.

      2. Konkurs odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Dydni.

      3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

      – klasy 0-III

      – klasy IV- VIII

      4. Wykonawca przygotowuje i prezentuje dowolną kolędę lub piosenkę świąteczną (związaną z Bożym narodzeniem) w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

      5. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 11 stycznia 2023 r. swojemu nauczycielowi języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

      6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na CD/pendrive`ie (bez słów, półplayback).

      7. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy i piosenki świątecznej, która zostanie zaprezentowana w konkursie oraz dostarczyć podkład muzyczny do 14 stycznia 2023 r. lub określić czy będzie to występ z akompaniamentem instrumentów muzycznych. Dostarczyć zgodę rodziców na występ i publikację.

      8. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 3 osób.

      9. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika.

      10. Rekwizyty sceniczne uczestnik przygotowuje samodzielnie lub ich zapotrzebowanie wcześniej zgłasza organizatorom.

      11. Kolejność występów ustalana jest przez organizatorów.

      12. Piosenki świąteczne nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

      III. Ocena i nagrody:

      1. Oceny wykonawców dokona Jury, które będzie oceniać według następujących kryteriów:

      - muzykalność i warunki wokalne wykonawcy

      - poprawność językowa (wymowa)

      - dobór repertuaru,

      - choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny),

      - charakteryzacja (dodatkowe punkty w ocenie),

      - ogólny wyraz estetyczno – artystyczny.

      2. Decyzje Jury są ostateczne.

      3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii) dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      IV. Postanowienia końcowe:

      1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 11 stycznia 2023 r. 

      2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

      3.  Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

      4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu konkursu.

      5. Osoby odpowiedzialne za organizację: nauczyciele języków obcych SP w Dydni.

       

       

      Zespół Nauczycieli Języków Obcych

     • "HEJ KOLĘDA, KOLĘDA"

     • 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Dydni odbyła się szósta edycja Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla uczniów z klas 0- 3.

      Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świat Bożego Narodzenia, prezentowanie talentów muzycznych oraz umiejętności scenicznych.

      Laureaci:

      I miejsce - Emilia Tyczka z klasy 1b oraz Zofia Stabryła z oddziału przedszkolnego 0b

      II miejsce - Iga Pęcherek z klasy 1a

      III miejsce -  Michalina Klimowicz z klasy 1b

      Jury przyznało trzy wyróżnienia: 

      Anna Siedlecka z klasy 3

      Maja Leszczyk z  klasy 2

      Oliwia Brożyna z klasy 1b

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom wspaniałych występów.

      EK

     • AKCJA "POLAKOM NA UKRAINIE"

     • Bardzo dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Członkom Klubu Senior+ z Jabłonki za przekazanie żywności i innych potrzebnych artykułów. W środę 14 grudnia dary wyjechały na Ukrainę.

     • POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA SIATKOWA

     • Od kwietnia do listopada 2022 r. w naszej szkole, w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Dydnia, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - piłka siatkowa. Celem przedsięwzięcia była promocja sportu i aktywnego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

      W zajęciach brało udział dwadzieścioro uczniów. Treningi podniosły poziom ogólnej sprawności uczniów oraz umożliwiły dodatkowe doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

      Dzięki dofinansowaniu przez Gminę Dydnia ww. zajęć pozalekcyjnych zakupiony został sprzęt sportowy na kwotę 1500 zł, z którego nadal korzystają nauczyciele i uczniowie.

      M. Rachwał